Валецька Тетяна Михайлівна

Начальник інформаційно-обчислювального центру

tat@chtei-knteu.cv.ua

Начальник інформаційно-обчислювального центру, "Відмінник освіти України".

У 1980 р. закінчила кафедру математичних проблем управління та кібернетики математичного факультету Чернівецького державного університету ім. Федьковича.

 З 1980 року працювала в дослідному виробництві СКТБ ОТ (спеціального конструкторсько-технологічного бюро обчислювальної техніки) Чернівецького виробничого об'єднання "Електронмаш" на посаді інженера по математичному забезпеченню. 1988-1990 викладач та майстер виробничого навчання групи електромеханіків по ремонту та обслуговуванню електронно-обчислювальних машин в СПТУ №40 м. Сургута.

З 1991 року інженер-програміст 1 категорії Чернівецького заочного факультету КНТЕУ, завідувач лабораторією комп'ютерного забезпечення навчального процесу, начальник центру інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ, за сумісництвом ст. викладач кафедри економічної кібернетики та програмної інженерії.

Керує проблемною лабораторією дистанційного навчання ЧТЕІ.

За її ініціативою та під її керівництвом в ЧТЕІ створено курси комп'ютерної підготовки, які функціонують з 1997 року.

Валецька Т.М. є членом методичної комісії обліково-фінансового факультету ЧТЕІ, членом методичної ради ЧТЕІ КНТЕУ, членом Вченої ради інституту.

Викладає дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка", "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Інформаційні технології та системи", "АРМ менеджера".

Викладає у "Школі педагогічної майстерності" ЧТЕІ КНТЕУ за темами "Дистанційна форма навчання та її методичне забезпечення", "Програмне забезпечення навчальних курсів", "Методичні підходи до побудови електронних підручників".

Основні праці:

1. Валецька Т.М. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. Навчальний посібник. Частина 1. [Текст] / Валецька Т.М., Бабій П.І., Григоришин І.А. За ред. Валецької Т.М. - – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 318 с. (Гриф МОНУ).

2. Валецька Т.М. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах. Навчальний посібник. Частина 2. [Текст] / Валецька Т.М., Бабій П.І., Григоришин І.А. За ред. Валецької Т.М . К.: Дакор, КНТ, 2008.-536 с. (Гриф МОНУ).

3. Валецька Т.М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний посібник. [Текст] ] / Т.М.Валецька - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 208 с. (Гриф МОНУ)

4. Валецька Т.М, Бурачек В.Р. Про дистанційне навчання в ЧТЕІ КНТЕУ. Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск І. – Кривий Ріг: Видавничий дім НМетАУ, 2010.–с.168-174.

5. Валецька Т.М., Іващенко П.Р. До питання створення та управління структурою Web-порталу (на матеріалах ЧТЕІ КНТЕУ). - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2007, вип.1 - с.453-458.

6. Валецька Т.М. Технологічний та методичний підхід до питання організації дистанційного курсу. - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, вип.4

7. Валецька Т.М., Валецький О.С. Навчально-методичні комплекси дисциплін дистанційної освіти як засіб відображення моделі дистанційної освіти та як її основоутворююча частина. - Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2006, вип.2 - с.431-445.

8. Валецька Т.М. Формування інформаційних ресурсів навчального процесу. Вісник КНТЕУ, №3, 2004. - с.129-135

Захоплення: гриби, квіти, рибалка


Система Orphus